Stelkramp vaccin

post thumb
Stelkramp Vaccin
by Sebastian/ on 16 Aug 2022

Stelkramp vaccin

Stelkramp vaccin ingår sedan 1940-talet i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. Vaccinet ger ett bra skydd mot den bakterie som finns i bland annat jord och smuts som kan orsaka stelkramp. Vaccinet ges med ett antal års mellanrum under barndomen och skyddar sen hela livet. Sedan 2007 så ges en femte dos till de som är i 15-årsåldern. Den som av någon anledning inte fått vaccinet under barn- och ungdomen, men ska besöka ett område där stelkramp är utbrett, kan i vissa fall få stelkrampsvaccin som ett resevaccin.

Så fungerar sjukdomen stelkramp

När ett sår kommer i kontakt med jord som innehåller stelkrampsbakterier så finns det risk att smittas. När bakterien är inne i kroppen börjar den producera ett toxin som orsakar kramper och gör kroppen stel. Med tiden kan sjukdomen komma att påverka många funktioner i kroppen, som till exempel andningen. Den leder inte sällan till döden. Stelkramp smittar inte människor emellan.